Poročila spletnega foruma Evropske razprave

natisni
PDF
Untitled document


Poročila spletnih posvetovanj:

1. Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako ravnati z radioaktivnimi odpadki v EU?" (596 kb, 14 strani, 43 prispevkov). 19. april 2011.
- Odziv evropske poslanke dr. Romane Jordan Cizelj

2. Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako zmanjšati brezposelnost med mladimi v EU? " (746 kb, 13 strani, 17 prispevkov). 24. marec 2011.
- Odziv evropskega poslanca dr. Milana Zvera

3. Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako bomo premagali podnebne spremembe? " (409 kb, 17 strani, 43 prispevkov). 17. december 2009.
- Odziv evropske poslanke dr. Romane Jordan Cizelj

4. Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Ali naj EU pozitivno diskriminira pri zaposlovanju?" (561 kb, 12 strani, 56 prispevkov). 20. oktober 2009.
- Odziv evropskega poslanca g. Jelka Kacina.

Poročila spletnih razprav:

5. Moderatorsko poročilo spletne razprave "Termoelektrarna Šoštanj: slovenska prihodnost?" (203 kb, 3 strani, 26 prispevkov). 16. februar 2010. Povzetek v angleškem jeziku "Unit 6 of Sostanj Thermal Power Plant: Slovenian Future?" (on-line debate report). Avtor: Umanotera.

6. Moderatorsko poročilo spletne razprave "Kaj pričakujemo od evropskih poslank/cev v novem mandatu?" (143 kb, 9 strani, 115 prispevkov). 11. maj 2009. (4. junij 2009).
- Odzivi kandidatov in kandidatk na volitvah v Evropski parlament 2009

7. Poročilo in preglednica odzivov "Kateri kandidati/tke na volitvah v Evropski parlament 2009 se preko svetovnega spleta odzivajo na pričakovanja in predloge volivcev/k?" (202 kb, 3 strani). 5. junij 2009.
- Kateri kandidati/tke se prek svetovnega spleta odzivajo na pričakovanja in predloge volivcev/k?