Moderiranje foruma Evropske razprave.si

natisni
PDF


Spletni Državljanski forum Evropske razprave upravlja in moderira nevladna organizacija Zavod INePA - Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) po načelih diskurzivne etike in standardov posvetovalne demokracije. Inštitut skrbi za upoštevanje Pravil in načel razpravljanja na forumu ter pripravo poročil razprav.

Namen moderiranja foruma ni doseganje konsenza glede političnih ideologij ali abstraktnih političnih filozofij, prav tako ne zmagovanje v spletnih argumentacijah.

Cilj moderiranja foruma je spodbujati demokratične javne razprave in posvetovanja o evropskih vsebinah in temah v skladu z namenom foruma.

Naloge moderatorja so skrb za uresničevanje namena in ciljev foruma, skrb za upoštevanje pravil in načel razpravljanja na forumu s strani uporabnikov, usmerjanje razprav, preprečevanje širjenja nestrpnosti in sovražnega govora, izključevanje kršiteljev pravil in načel foruma ter pripravo končnih poročil spletnih razprav po posameznih temah. Moderator objavlja izhodiščna sporočila k razpravam, ki vključujejo izhodiščno vprašanje razprave, podatke in informacije o temi razprave, časovni okvir ter cilj razprave.

Poročila spletnih razprav in posvetovanj na Državljanskem forumu Evropske razprave so dostopna v sklopu Poročila ter posredovana množičnim medijem ter slovenskim poslankam in poslancem v Evropskem parlamentu.

Z vstopom v forum se sodelujočih v razpravi zavežejo, da bodo upoštevali navodila moderatorja in razpravljali v skladu s Pravili in načeli spletnega Državljanskega foruma Evropske razprave.

Spletni Državljanski forum Evropske razprave moderira mag. Simon Delakorda, univ. dipl. pol.