Pravila in načela foruma Evropske razprave.si

natisni
PDF


Uvod

Pravila razpravljanja na spletnem Državljanskem forumu Evropske razprave

Načela razpravljanja na spletnem Državljanskem forumu Evropske razprave

Viri


Uvod

Spletni Državljanski forum Evropske razprave.si je javno dostopen spletni forum, na katerem po načelih diskurzivne etike in posvetovalne demokracije potekajo moderirane tematske razprave in posvetovanja, v katerih sodelujoči objavljajo mnenja, stališča, komentarje in predloge o različnih evropskih vsebinah in temah.

Uporabniki foruma prihajajo iz različnih družbenih okolij in posedujejo različna politična izhodišča in komunikacijske stile. Zato so Pravila in Načela razpravljanja oblikovana z namenom, da si ob upoštevanju različnosti idej skupaj prizadevamo za soodgovorno, odkrito, pošteno, etično in vsebinsko bogato razpravo ter za preprečevanje osebnih argumentacij in napadov med uporabniki. To pomeni, da je kredibilnost razprave v celoti v rokah sodelujočih.

Z vstopom v forum, se sodelujočih v razpravi zavežejo, da bodo upoštevali pravila in razpravljali v skladu s pravili in načeli spletnega Državljanskega foruma Evropske razprave.si.


Pravila razpravljanja na spletnem Državljanskem forumu Evropske razprave.si

1. Sodelujoči v razpravi objavljajo svoje prispevke z rojstnim imenom in priimkom ali anonimno, pri čemer uporabljajo besedo Gost/Gostja.

2. Sodelujoči v razpravi objavljajo prispevke, ki so neposredno povezani z vsebino razprave ter skrbijo za njihovo razumljivost in resničnost.

3. Sodelujoči v razpravi upoštevajo splošna pravila navajanja avtorstva, citiranja in povzemanja.

4. Prepovedano je izražanje katerekoli oblike nestrpnosti ali sovražnega govora. Prepovedano je nadlegovanje, ogrožanje, poniževanje in osebno napadanje drugih sodelujočih v razpravi.

5. Vsi objavljeni prispevki sodelujočih so javno dostopni.

6. Prispevke, ki kršijo pravila spletne razprave, bo moderator odstranil iz razprave in jih arhiviral za javnost v posebej za to določeni rubriki.


Načela razpravljanja na spletnem Državljanskem forumu Evropske razprave.si

Načela razpravljanja predstavljajo nadaljnje usmeritve pri uporabi spletnega Državljanskega foruma Evropske razprave.si za javno razpravljanje. Načela, za razliko od pravil, predstavljajo standarde diskurzivne etike, ki temeljijo na samoomejevanju sodelujočih. Sodelujočim v razpravi zagotavljajo okvir, znotraj katerega so skupaj soodgovorni za udejanjanje namena in ciljev foruma.

1. Sodelujoči v razpravi v prvi prispevek vključijo kratko osebno predstavitev in njihovo zanimanje za sodelovanje v forumu.

2. Sodelujoči v razpravi spoštujejo pravico drugih razpravljavcev do izražanja ter upoštevajo avtonomnost njihovih prispevkov.

3. Prispevki sodelujočih v razpravi naj bodo pregledni, ne preobsežni in ne krajši od enega stavka.

4. Pri sklicevanju na predhodne prispevke se razpravljavci omejujejo na kratke odstavke. Pri objavi vsebine ali trditve, ki je v povezavi z javno osebo ali udeležencem razprave razpravljavci navedejo vir trditve.

5. Sodelujoči v razpravi upoštevajo načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajo žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom, napadanju, neutemeljenemu argumentiranju, nestrinjanju z drugimi sodelujočimi za vsako ceno ter razpravljanju v vznemirjenem čustvenem stanju.

6. Sodelujoči v razpravi skrbijo za medsebojno korektnost razprave ter usmerjajo, spodbujajo in pomagajo drugim sodelujočim pri uresničevanju cilja, načel in pravil foruma.

7. Delo moderatorja je podvrženo javni presoji.


Uredil in pripravil mag. Simon Delakorda, univ. dipl. pol.


Viri:

Delakorda, Simon (2004) Elektronska demokracija in Civilni dialog - načela in protokoli. Izhodišča razpravljalskega kodeksa za spletno razpravo o oblikovanju politike Civilnega dialoga med nevladnim sektorjem in vlado. Projekt Dodogovor, 12. oktober 2004.

Delakorda, Simon (2002) E-demokracija in strokovna javnost - načela in protokoli (pdf, 132 kb). Strokovno srečanje Nacionalni energetski program kot proces soudeležbe javnosti, Hotel Špik - Gozd Martuljek, 2.-3. marec 2002.