Spletni video prenos Državljanskega foruma:"o prihodnosti Evropske unije in njenih nadaljnjih širitvah", Velenje, 3.4.2009

natisni
PDF
Arhiv spletne klepetalnice ob spletnem video prenosu Državljanskega foruma iz Velenja, ki je potekal 3.4.09

Kandidati_EP_Velenje

Arhiv klepatalnice:
 • Torek, 31. marec 2009 22:08  Admin         Spletni prenos Državljanskega foruma iz Velenja bo potekal v petek, 3. aprila od 10.00 do 12.00 ure.
 • Petek, 03. april 2009 09:00     Simon D.     Test spletne klepetalnice
 • Petek, 03. april 2009 09:00     Simon D.     Dobrodošli in lepo pozdravljeni v neposrednem video prenosu Državljanskega foruma iz Velenja!
 • Petek, 03. april 2009 09:01     Simon D.     Gostje in udeleženci foruma še prihajajo v dvorano.
 • Petek, 03. april 2009 09:03     Simon D.     Razprava se bo začela s približno 15 minutno zamudo.
 • Petek, 03. april 2009 09:18     Simon Delako     Razprava se začenja.
 • Petek, 03. april 2009 09:18     Simon Delako     Današnji, že četrti po vrsti Državljanski forum bo namenjen pogovorom o prihodnosti Evropske unije in njenih nadaljnjih širitvah, podnebnih spremembah, energetiki, industriji, javnem zdravju, šolstvu in kulturi.
 • Petek, 03. april 2009 09:20     guest_2110     SE NE ODPIRA
 • Petek, 03. april 2009 09:20     Simon Delako     Z državljani in predstavniki NVO se bodo pogovarjali evropski poslanki dr. Romana Jordan Cizelj in Ljudmila Novak, evropska poslanca Jelko Kacin in Lojze Peterle ter velenjski župan Srečko Meh.
 • Petek, 03. april 2009 09:22     Simon Delako     guest_2110: Opravičujemo se za tehnične težave.
 • Petek, 03. april 2009 09:22     Vojko Straho     test pošiljanja vprašanja: Kako EU vidi prihodnost razvoja nevladnega sektorja?
 • Petek, 03. april 2009 09:22     Simon Delako     Vojko Straho: Zahvaljujemo se vam za vprašanje.
 • Petek, 03. april 2009 09:23     Simon Delako     Uvodni nagovor župana mestne občine Velenje g. Srečka Meha.
 • Petek, 03. april 2009 09:24     Simon Delako     Razpravo v Velenju moderira ga. Tatjana Hudomalj z VTV.
 • Petek, 03. april 2009 09:24     Simon Delako     Spletno klepetalnico moderariram Simon Delakorda.
 • Petek, 03. april 2009 09:25     Simon Delako     Vljudno vabljeni, da prek spletne klepetalnice med videom prenosom posredujete vaša vprašanja za evropske poslanke/ce.
 • Petek, 03. april 2009 09:26     Simon Delako     Dnevni red:
 • Petek, 03. april 2009 09:26     Simon Delako     10.20 - 10.35 Prvi krog vprašanj: MODERATOR * moderator postavi vprašanja, povezana s predvidenimi temami, * poslanci imajo na voljo 3 minute za odgovore 10.35 - 11.00 Drugi krog vprašanj: PUBLIKA * moderator pozove publiko, da postavi vprašanja poslancem * Vsak poslanec ima 3 minute časa da nanje odgovori. * Vmes: Vprašanja s spletne klepetalnice: moderatorju so posredovana vprašanja, ki jih postavijo udeleženci spletne razprave 11.00 - 11.30 Tretji krog vprašanj (2 min) * moderator
 • Petek, 03. april 2009 09:27     Simon Delako     Govori evropski poslanec g. Lojze Peterle. Tema javno zdravje.
 • Petek, 03. april 2009 09:30     srednjasola     Ali lahko mlada oseba študira pod enakimi pogoji po vsej EU?
 • Petek, 03. april 2009 09:30     Simon Delako     Govori ga. evropska poslanka ga. Ljudmila Novak. Tema mladi in študij v tujini.
 • Petek, 03. april 2009 09:32     Simon Delako     srednjasola: Zahvaljujem se vam za vprašanje.
 • Petek, 03. april 2009 09:33     Simon Delako     Vprašanja podana prek spletne klepetalnice bodo podana evropskim poslancem/kam v drugem krogu razprave predvidoma ob 10.50.
 • Petek, 03. april 2009 09:34     Simon Delako     Govovori evropska poslanka ga. Romana Jordan Cizelj. Tema energetika in okolje.
 • Petek, 03. april 2009 09:37     Simon Delako     Sledijo vprašanja udeležencev.
 • Petek, 03. april 2009 09:38     Simon Delako     Odgovor ga. Ljudmile Novak na vprašanje "srednjasola".
 • Petek, 03. april 2009 09:38     Vojko Straho     Kot predstavnik regijskega stičišča nevladnih organizacij v savinjski regiji sprašujem: Kako EU vidi prihodnost razvoja nevladnega sektorja in njegovo vlogo v družbi? Kako okrepiti moč majhnih nevladnih organizacij in kako jim omogočiti, da bi se prijavljale na razpise, ki so trenutno omogočeni le (za naše razmere) zelo velike organizacije? Prepričan sem, da bi lahko ponudile izjemno kvalitetne projekte, ki bi dajali rezultate, a je trenutno to zanje izjemno težavno. Kako okrepiti
 • Petek, 03. april 2009 09:38     Vojko Straho     število zaposlenih v nevladnih organizacijah v tistih državah (sploh v SLO), kjer je to izjemno nizko? Ali bi evropski parlament lahko začrtal ukrepe ali pobude v smeri, da bi se v teh državah več zaposlovalo v nevladnem sektorju, posebej v organizacijah, kjer ponujajo raznolike socialne storitve, npr. varstvo starejših, delo z ranljivimi skupinami, različna svetovanja in podobno.
 • Petek, 03. april 2009 09:38     Vojko Straho     Zakaj se razpisna dokumentacija iz leta v leto povečuje in tako mora organizacija večino svojih sil usmeriti v pisanje prijav in pisanje poročil za projekte, ne pa za samo izvajanje projekta. dr. Vojko Strahovnik, IPAK, Velenje
 • Petek, 03. april 2009 09:39     Simon Delako     Vojko Strahovnik: Hvala za vaša vprašanja.
 • Petek, 03. april 2009 09:39     Vojko Straho     vprašanja je malo "razbilo" na dele.. se opravičujem
 • Petek, 03. april 2009 09:39     Simon Delako     Nič hudega.
 • Petek, 03. april 2009 09:40     Simon Delako     Bomo skušali povzeti v eno vprašanje.
 • Petek, 03. april 2009 09:40     Simon Delako     Gostje odgovarjajo tudi na vprašanja udeležencev dogodka v dvorani.
 • Petek, 03. april 2009 09:43     Simon Delako     ga. Tatjana Hudomalj lepo prosim, da gostom razprave posredujete vprašanje dr. Vojka Strahovnika, IPAK, Velenje.
 • Petek, 03. april 2009 09:45     Simon Delako     Razpravi se je pridružil evropski poslanec g. Jelko Kacin.
 • Petek, 03. april 2009 09:47     Simon Delako     Govori evropski poslanec Jelko Kacin. Tema tretja razvojna os.
 • Petek, 03. april 2009 09:51     Rose     g. Kacin bravo! Prav ima glede vinjet.
 • Petek, 03. april 2009 09:51     Simon Delako     Razprava se je razvnela pri vprašanju vinjet :-)
 • Petek, 03. april 2009 09:52     Simon Delako     Odgovarja ga. Romana Jordan Cizelj.
 • Petek, 03. april 2009 09:53     Simon Delako     Replika g. Lojzeta Peterleta.
 • Petek, 03. april 2009 09:53     Rose     Kakšna je cena za vinjete, ki jo priporoča gospa Cizelj? Oziroma kakšna je njena rešitev?
 • Petek, 03. april 2009 09:54     Simon Delako     Rose hvala za vprašanje.
 • Petek, 03. april 2009 09:57     Simon Delako     ga. Tatjana Hudomalj lepo prosim, da gostom razprave posredujete vprašanje dr. Vojka Strahovnika, IPAK, Velenje: Kako EU vidi prihodnost razvoja nevladnega sektorja in njegovo vlogo v družbi? Kako okrepiti moč majhnih nevladnih organizacij (prijavljanje na razpise, povečevanje št. zaposlenih - ukrepi evropskega parlamenta v tej smeri?).
 • Petek, 03. april 2009 09:58     srednjasola     Ali lahko kandidira šola za sredstva EU in kako?
 • Petek, 03. april 2009 09:58     Simon Delako     Evropski poslanci bodo sedaj odgovarjali na vprašanje dr. Vojka Strahovnika.
 • Petek, 03. april 2009 10:00     Simon Delako     srednjasola: hvala za vprašanje. Upam, da bo še čas, da bodo evropski poslanci/poslanke odgovorili tudi nanj.
 • Petek, 03. april 2009 10:00     Simon Delako     Rose : Hvala za vprašanje.
 • Petek, 03. april 2009 10:02     Simon Delako     Udeležence spletne klepetalnice, ki ste posredovali vaša vprašanja prosim, da jih objavijo tudi na spletnem forumu http://evropske-volitve.si/
 • Petek, 03. april 2009 10:04     Simon Delako     Vprašanja, ki ne bodo odgovorjena v današnji razpravi, bomo posredovali evropskim poslancem/poslankam na njihove e-poštne naslove. Prosim, da zraven vprašanje navedete tudi vaše e-naslove, na katere boste lahko prejeli odgovore.
 • Petek, 03. april 2009 10:05     Simon Delako     Debate se je osredotočila na vprašanje demokracije v Evropski uniji.
 • Petek, 03. april 2009 10:10     Simon Delako     Jelko Kacin je opozoril, da lahko nevladne organizacije posredujejo vprašanja v zvezi z razpisi na asistente evropskih poslancev/nk.
 • Petek, 03. april 2009 10:11     Simon Delako     Lojze Peterle govori o možnostih zaposlovanja prevajalcev v institucijah EU.
 • Petek, 03. april 2009 10:12     Simon Delako     Ostali sta še dve vprašanji prek spletne klepetalnice:Rose : Kakšna je cena za vinjete, ki jo priporoča gospa Cizelj? Oziroma kakšna je njena rešitev? srednjasola : Ali lahko kandidira šola za sredstva EU in kako?
 • Petek, 03. april 2009 10:15     Simon Delako     Še informacija o gledanosti: spletni vieo prenos trenutno spremlja 30 uporabnikov interneta.
 • Petek, 03. april 2009 10:19     Rose     Morda še zadnje vprašanje. Zanima me kakšno je mnenje poslancev o bolonskem študiju. Je v Sloveniji pravilno organiziran ali je možnost, da bo čez nekaj let spet prišlo do sprememb?
 • Petek, 03. april 2009 10:28     Simon Delako     Evropski poslanci bodo sedaj odgovarjali na vprašanje s spletne klepetalnice.
 • Petek, 03. april 2009 10:29     Simon Delako     Ki sta jih posredovala Rose in srednjasola.
 • Petek, 03. april 2009 10:41     Simon Delako     Mogoče še kakšno (zadnje) vprašanje s strani sodelujočih v spletni klepetalnici?
 • Petek, 03. april 2009 10:41     Simon Delako     Razprava se bo zaključila ob 12.00.
 • Petek, 03. april 2009 10:53     Simon Delako     Ga. Romana Jordan Cizelj bo odgovorila še na zadnje vprašnje glede vinjet, ki je bilo posredovani prek spletne klepetalnice.
 • Petek, 03. april 2009 10:57     Simon Delako     Državljanski forum v Velenju se zaključuje.
 • Petek, 03. april 2009 10:58     Simon Delako     Evropski poslanki dr. Romana Jordan Cizelj in Ljudmila Novak ter evropska poslanca Jelko Kacin in Lojze Peterle so odgovorili na vsa vaša vprašanja, ki ste jih posredovali prek spletne klepetalnice.
 • Petek, 03. april 2009 10:58     Simon Delako     Vljudno vabljeni, da sodelujete v razpravi o aktualnih temah še naprej na spletnem forumu www.evropske-volitve.si.
 • Petek, 03. april 2009 10:59     Simon Delako     Vabljen tudi k sodelovanju v spletni anketi o udeležbi na Evropskih volitvah.
 • Petek, 03. april 2009 10:59     Simon Delako     Zahvaljujem se ga. Tatjani Hudomalj z VTV za odlično vodenje dogodka in posredovanje vprašannj s spletne klepetalnice gostom Državljanskega foruma.
 • Petek, 03. april 2009 11:04     Simon Delako     Spletni video prenos in moderiranje spletne klepetalnice sta izvedla Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) in Studio 12.
 • Petek, 03. april 2009 11:04     Simon Delako     Zahvaljujem se vam za ogled in posredovanje vprašanj.
 • Petek, 03. april 2009 11:05     Simon Delako     Vabljeni k sodelovanju v naslednjem spletnem video prenosu ib spletni klepalnici.
 • Petek, 03. april 2009 11:05     Simon Delako     Simon Delakorda, moderator.
 • Petek, 03. april 2009 11:07     Simon Delako     Spletni video prenos se je zaključil ob 12.05.
Komentarji (0)Add Comment

Napišite komentar
zmanjšaj | povečaj

security code
Vpišite prikazane znake


busy