Spletni video prenos Državljanskega foruma: "Pravica do zdravja v Zasavju in Evropski uniji", Zagorje, 26.3.2010

natisni
PDF
Arhiv spletne klepetalnice ob spletnem video prenosu Državljanskega foruma v Zasavju:
"PRAVICA DO ZDRAVJA V ZASAVJU IN EVROPSKI UNIJI"

(evropska poslanca ga. Tanja Fajon (S&D/SD) in g. Lojze Peterle (EPP/NSi))

Drzavljanski-forum-Zagorje-Fajon-Peterle-ZIP

Arhiv klepatalnice:
 • Petek, 19. marec 2010 10:33 - Simon D. - Spletni video prenos in moderirana klepetalnica se bosta začela v petek, 26. marca 2010 ob 16.50 uri.
 • Vljudno vabljeni, da na spletnem Državljanskem forumu http://www.evropske-volitve.si/forum/post/reply.html?f=28&t=129 objavite vprašanja evropski poslanki Tanji Fajon in evropskemu poslancu Lojzetu Peterletu že sedaj.
 • Petek, 26. marec 2010 16:50 - Simon D. - Začenjamo spletni video prenos
 • Petek, 26. marec 2010 16:51 - Simon D. - in spremljanje prek spletne klepetalnice
 • Petek, 26. marec 2010 16:54 - Simon D. - Prek spletnega foruma http://www.evropske-razprave.si/vprasanja-zagorje je bilo za današnjo razpravo posredovanih 5 vprašanj
 • Petek, 26. marec 2010 16:55 - Simon D. - Vabljeni, da vprašanja posredujete tudi prek spletne klepetalnice
 • Petek, 26. marec 2010 17:03 - Simon D. - Udeleženci se zbirajo, prišla sta tudi evropska poslanka Tanja Fajon in evropski poslancev Lojze Peterle
 • Petek, 26. marec 2010 17:07 - Simon D. - Začenjamo razpravo
 • Petek, 26. marec 2010 17:08 - Simon D. - Pozdravljeni in dobrodošli v spletnem video prenosu
 • Državljanskega foruma z naslovom "Pravica do zdravja v Zasavju in EU" v živo iz Zagorja ob Savi.
 • Petek, 26. marec 2010 17:08 - Simon D. - Na tokratnem forumu bosta sodelovala evropska poslanka Tanji Fajon (S&D/SD) in evropski poslanec Lojzetu Peterletu (EPP/NSi).
 • Petek, 26. marec 2010 17:10 - Simon D. - Razpravo organizirata ZIP, Za in proti, zavod za kulturo dialoga in Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo http://www.europarl.si/
 • Petek, 26. marec 2010 17:11 - Simon D. - Razpravo povezuje Samo Novak
 • Petek, 26. marec 2010 17:12 - Simon D. - Spletni video prenos trenutno spremlja 11 gledalcev
 • Petek, 26. marec 2010 17:12 - Simon D. - Razpravo bo začela Tanja Fajon.
 • Petek, 26. marec 2010 17:13 - Simon D. - Tanja Fajon pričakuje zanimivo izmenjavo mnenj o preblematiki zdravja v Zasavju ter o tem kaj lahko evropski poslanci naredijo v zvezi s tem.
 • Petek, 26. marec 2010 17:15 - Simon D. - Tanja Fajon je na kratko predstavila svoje aktualne aktivnosti v Evropskem parlamentu (odprava vizumov za države Zahodnega Balkana)
 • Petek, 26. marec 2010 17:18 - Simon D. - Lojze Peterle je izpostavil vprašanje zdravje kot eno njegovih prioritnih aktivnosti v Evropskem parlamentu. V novem mandatu nastopa kot član odbora za zdravje http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=SL&body=ENVI poročevalec za boj proti raku. Zdravje kot politična prioriteta postaja vse bolj pomembna v Evropske parlamentu.
 • Petek, 26. marec 2010 17:20 - Simon D. - Lojze Peterle je izpostavil problem neenakih možnosti za bolnike z rakom v EU ter izzive v zvezi s financiranjem zdravljenja raka.
 • Petek, 26. marec 2010 17:22 - Simon D. - Teme današnje razprave povezave z dravjem bodo različne http://www.europarl.si/ressource/static/files/Vabilo_na_Drzavljanski_forum_Zasavja.pdf
 • Petek, 26. marec 2010 17:23 - Simon D. - Prva tema bo konflikt okoljem in kapitalom.
 • Petek, 26. marec 2010 17:24 - Simon D. - Tanja Fajon je poudarila, da v Evropskem parlamentu potekajo intenzivne razprave o trajnostnem razvoju v okviru zdravstvene strategije. Pri tem je potrebno usklajevati različne interese v boju proti podnebnim spremembam.
 • Petek, 26. marec 2010 17:25 - Simon D. - Spletni video prenos spremlja 21 gledalcev.
 • Petek, 26. marec 2010 17:28 - Simon D. - Vljudbo vabljeni k posredovanju vprašanj prek spletne klepetalnice.
 • Petek, 26. marec 2010 17:30 - Simon D. - Lojze Peterle: podnebne spremembe so logična posledica človekih aktvnosti. EU v kontektu Lizbonske strategije gleda na okolje kot ekonomsko kategorijo. Problema sta dva: to je ne zanima Kitajske, hkrati je to to težko uresničiti. Potrebni bodo globalni prijemi
 • Petek, 26. marec 2010 17:33 - Simon D. - Lojze Peterle: vse to je povezano z zdravjem. Zdravstvena strategija EU mora biti del razvojne strategije EU. Evropski parlament je glavni zagovornik okoljsko naravnane Evrope.
 • Petek, 26. marec 2010 17:34 - Simon D. - Sledi prvi krog vprašanja za evropska poslanca.
 • Petek, 26. marec 2010 17:39 - Simon D. - Župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan je izpostavil problematiko Lafarge cementarne v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Vprašanje za evropska poslanca: Zakaj ima cementarna, kljub temu, da je velik onesnaževalec okolja v Zasavju drugačen status kot ostale stranke v postopku?
 • Petek, 26. marec 2010 17:41 - Simon D. - Župan Matjaž Švagan je izpostavil nemoč lokalne skupnosti pri varovanju okolja na primeru Lafarge cementarne.
 • Petek, 26. marec 2010 17:45 - metka medvesek - Spoštovani!
 • Petek, 26. marec 2010 17:45 - metka medvesek - Spoštovani!
 • Petek, 26. marec 2010 17:45 - Simon D. - Tanja Fajon: bo skušala narediti vse, da bo prišlo do dogovora s predsednikom Vlade RS glede cementarne. Tudi sama ima izkušnjo z agresivnim lobiranjem velikih onesnaževalcev na primeru izpustov CO2 za lahka vozila. Gre za kapitalski interes
 • Petek, 26. marec 2010 17:46 - Simon D. - Pozdravljena ga. Metka in dobrodošli v spletni klepetalnici!
 • Petek, 26. marec 2010 17:48 - Simon D. - Lojze Peterle: Zasavje ima takšne kazalce, da si ne sme dovoliti novega vira onesnaževanja. Cementarna mora dosledno spoštovati zakone v Sloveniji in voljo ljudi. Sedanja situacija ne omogoča pregleda nad tem, kako cementarna onesnažuje okolje.
 • Petek, 26. marec 2010 17:50 - Simon D. - Lojze Peterle: Slovenija bi se morala odločiti, kaj bo tehnološko podprla (zelene tehnologije, ne pa sežigalnic). Sežigalnice bi morale imeti zunanji nadzor
 • Petek, 26. marec 2010 17:52 - Simon D. - Lojze Peterle: Možen je obisk evrospskega parlamentarnega odbora za zdravje v Zasavju
 • Petek, 26. marec 2010 17:52 - Simon D. - Sledi vprašanje z občinstva
 • Petek, 26. marec 2010 17:54 - metka medvesek - Spoštovani!Naša slovenska okoljska zakonodaja omogoča predvsem cementni industriji,ki sosežiga odpadke skoraj neomejeno in zakonito onesnaževanje z najhujšimi strupi.Primer: emisijo kancerogenega benzena urejata 2 uredbi.Splošna uredba o emisiji snovi v zrak omejuje emisijo benzena na 1mg/m3 in mejni masni pretok 2,5g/h.Po zaslugi specialne uredbe za cementno industrijo(3.člen ULRS 34/07) pa cementarne lahko emitirajo 5mg/m3 ne glede na masni pretok.V praksi to pomeni da slovenska zakon
 • Petek, 26. marec 2010 18:01 - Simon D. - Lojze Peterle: problem je ignoranca. Da navkljub opozorilom ljudi, pobude ne dosežejo svojega namena. Zanima me, koliko Lafarge zasluži s sežiganjem? Kakšen je nadzor - je ustrezen? Problem industrijskih odpadkov je ta, da je to težko nadzorovati.
 • Petek, 26. marec 2010 18:03 - Simon D. - Metka: Lahko vaše misli prosim zapiše kot vprašanje?
 • Petek, 26. marec 2010 18:05 - metka medvesek - da slovenska zakonodaja dovoljuje emisijo 32kg dnevno brez kakršnegakoli nadzora.Podobne anomalije v zakonodaji v korist cementarnam,ki sosežigajo se pojavljajo še v primeru TOC,co,NOX,prahu ter pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za kamnolome.Zanima me vaše mnenje o poenotenju zgornjih meja onesnaževanja za vse onesnaževalce, da cementarne ne bodo privilegirane, ter da prebivalci ki živijo v bližini cementarn ne bodo v neenakopravnem položaju do ostalih.
 • Petek, 26. marec 2010 18:05 - Simon D. - Tanja Fajon: Tisti, ki so odgovorni, bi morali biti bolj poslušni za stlišča prebivalcev. Kakšna je trenutna zdravstvena slika v Zasavju?
 • Petek, 26. marec 2010 18:06 - Simon D. - Metka, hvala za vprašanje. Posredovano bo evropskima poslancema.
 • Petek, 26. marec 2010 18:09 - Simon D. - Sledi še eno vprašanje z občinstva, potem bo sledilo vprašanje ga. Metke.
 • Petek, 26. marec 2010 18:23 - Simon D. - Vprašanje ga. Metke je bilo posredovano.
 • Petek, 26. marec 2010 18:23 - Simon D. - Odgovorata g. Lojze Peterle in ga. Tanja Fajon.
 • Petek, 26. marec 2010 18:24 - Simon D. - Evropska poslanca sta mnenja, da je potrebno poenotini zajkponsk dovoljene onesnaževanja.
 • Petek, 26. marec 2010 18:25 - Simon D. - poenotiti zakonsko dovoljene višine onesnaževanja, k temu stremijo tudi evropske politike
 • Petek, 26. marec 2010 18:34 - Simon D. - Čas za danšnjo razpravo se počasi izteka. Upam, da bosta evropska poslanca odgovorila še vprašanja, ki so bila posredovana prek spletnega foruma
 • Petek, 26. marec 2010 18:38 - metka medvesek - Zahvaljujem se za odgovor.Pripravljena sem problem zakonodaje še dodatno pisno argumentirati,če je s strani poslancev pripravljenost preveriti navedene anomalije. Metka Medvešek
 • Petek, 26. marec 2010 18:38 - Simon D. - Tanja Fajon je predlagala, da bosta z Lojzetom Peterletom pripravila sklep današnje razprave in o tem opozorila Evropski parlament.
 • Petek, 26. marec 2010 18:40 - Simon D. - Ga. Metka: mogoče lahko pri tem sodelujete z evropskima poslancema.
 • Petek, 26. marec 2010 18:41 - Simon D. - Predlagama, da me v zvezi s tem kontaktira na moj e-naslov  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Petek, 26. marec 2010 18:41 - metka medvesek - Mi lahko posredujete preko katerega naslova?
 • Petek, 26. marec 2010 18:42 - Simon D. - prosim še, da pošljete kopijo ga. Nataši Goršek Mencin, vodji informacijski pisarni EP za lažjo koordinacijo s Tanjo in Lojzetom Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Petek, 26. marec 2010 18:44 - Simon D. - Drage gledalke in dragi gledalci, zahvaljujem se vam za spremljanjje spletnega video prenosa Državljanskega foruma iz Zasavja in hvala za sodelovanje v spletni klepetalnici.
 • Petek, 26. marec 2010 18:45 - Simon D. - Vabljeni, k sodelovanju v spletnem Državljanskem forumu, na katerem lahko sodelujete v aktualnih razpravah s slovenskimi poslanci in poslankama v Evropske parlamentu.
 • Petek, 26. marec 2010 18:47 - Simon D. - Trenutno odprta razprava je posvetovanje s Tanjo Fajon o nasilju nad ženskami http://www.evropske-volitve.si/forum/38/125.html
 • Petek, 26. marec 2010 18:48 - Simon D. - Naslednji video prenos Državljanskega foruma bo potekal v aprilu.
 • Petek, 26. marec 2010 18:48 - Simon D. - Spletno klepetalnico je moderiral mag. - Simon D. - rda.
 • Petek, 26. marec 2010 18:49 - Simon D. - Zaključek prenosa ob 18.50.
Komentarji (0)Add Comment

Napišite komentar
zmanjšaj | povečaj

security code
Vpišite prikazane znake


busy