Dr. Romana Jordan Cizelj: Končno poročilo in odziv na prispevke v spletnem posvetovanju

natisni
PDF
Romana_Jordan_Cizelj_Evropske-razprave Spoštovani spletni navdušenci in navdušenke,

Leto se preveša v poletje in s tem se kmalu začenjajo tudi parlamentarne počitnice. Naj se vam najprej vsem ponovno zahvalim za odzive, ki ste jih podali v okviru spletnega posvetovanja o predlogu direktive o radioaktivnih odpadkih. Vseh predlogov sem vesela in menim, da je za vsakega politika koristno in nujno, da se pri svojem delu obrne direktno na državljane in državljanke in jih povpraša za konkretna mnenja. V vmesnem poročilu sem vam obljubila, da bomo spletno posvetovanje nadaljevali do zaključka zakonodajnega postopka v Evropskem parlamentu (EP).

Preden torej zares odidemo na oddih, vam moram predstaviti končno poročilo o sprejemanju direktive o radioaktivnih odpadkih v evropskih inštitucijah. Evropski parlament je namreč prejšnji mesec direktivo sprejel.

Časovnica sprejemanja direktive:

 • 9.5.2011 je Odbor za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) v EP, v katerem sem bila za Direktivo ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom (IJG) in radioaktivnimi odpadki (RAO) kot poročevalka odgovorna, glasoval na svojem izrednem zasedanju v Strasbourgu o poročilu in predlogih sprememb, katerih glavne ideje sem vam predstavila v vmesnem poročilu na spletno posvetovanje. Odbor je poročilo z veliko večino sprejel.
 • 23.5.2011 je Evropski parlament na mini plenarnem zasedanju v Bruslju glasoval o končnem predlogu Direktive in jo z veliko večino tudi sprejel.
 • 19.7.2011 je o Direktivi odločal tudi Svet EU.

Evropski parlament ima v zakonodajnih postopkih, povezanih z jedrsko energijo le posvetovalno vlogo, ker te teme zapadejo pod Pogodbo Euratom. Pa vendar sem si skozi celoten postopek v EP z ohranjanjem dobrega sodelovanja s Svetom prizadevala, da bi Svet EU na koncu stališče Parlamenta tudi upošteval. V večji meri se je to tudi zgodilo.

Sledi analiza Direktive oziroma določil, ki so bila sprejeta v Odboru ITRE in kot jih je na koncu potrdil EP. Sprejet predlog zakonodajnega dokumenta prvič uvaja evropske standarde za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom:

 • Poslanci EP so se odzvali na pomisleke javnosti glede varnosti odloženega jedrskega goriva in podprli načelo reverzibilnosti oziroma povratnosti. Zavzeli so stališče, da mora biti izrabljeno jedrsko gorivo nadzorovano, v primeru tehničnih razlogov ali v primeru novih tehnoloških rešitev pa ga je možno izvleči, predelati oz. reciklirati in ponovno uporabiti.
 • Poslanci so podprli dopolnjene zahteve glede finančnih virov, ki morajo biti ne samo zadostni in razpoložljivi, ampak tudi transparentni ter nadzorovani. Prav tako mora biti denar porabljen namensko. Podprli so tudi izvajanje načela onesnaževalec plača.
 • Podprta je bila tudi možnost regionalnega sodelovanja. Da pa le-to ne bi služilo zgolj kot izgovor za zakasnitev odločitev, je v poročilu dodana cela vrsta zahtev, ki jih mora takšno regionalno sodelovanje izpolniti.
 • Bistveno so okrepljene zahteve glede transparentnosti in natančneje določili sodelovanje javnosti: vsebine, o katerih naj bo obveščena, način obveščanja, sodelovanje v postopkih. Pri tem se poslanci sklicujejo na Aarhuško konvencijo.
 • Posebno pozornost so poslanci namenili zaščiti delavcev, ki ravnajo z IJG in RAO, spoštovanju strokovno uveljavljenega načela ALARA (tako nizka raven sevanja kot je to razumno možno doseči), skrbi za izobraževanje, trening, pa tudi za razvoj znanstvenih in tehnoloških spretnosti.
 • Poslanci so se strinjali, da je nujno določiti natančno klasifikacijsko shemo radioaktivnih odpadkov.
 • Najbolj pereča tema med poslanci je bil predlog Komisije, da se v Direktivi prepove izvoz RAO v države izven EU. Odbor ITRE je sprejel amandma, ki dopušča izvoz v države, ki imajo zagotovljene enake standarde kot jih ta direktiva uvaja v EU. Vendar pa so poslanci EP to možnost zavrnili, dopustili pa izvoz IJG, a pod pogojem, da bo to gorivo po recikliranju vrnjeno nazaj v EU. Komisija pa bo najkasneje dve leti po tem, ko države članice izvedejo strokovno oceno, EP in Svetu posredovala ponovno oceno o zasnovi ravnanja z RAO in IJG ter o izvoznih določilih.
 • Na koncu so poslanci dopustili tudi možnost za novo pravno podlago pri sprejemanju prihodnje zakonodaje na tem področju. Trenutno ima EP namreč pri temah, povezanih z jedrsko energijo, le posvetovalno vlogo, saj te teme zapadejo pod Pogodbo Euratom.

Svet EU je pri sprejemanju Direktive v večji meri upošteval stališča EP. Glavna je razlika med predlogom Komisije, ki prepoveduje izvoz RAO izven EU ter predlogom EP, ki dovoljuje izvoz IJG, če je po recikliranju vrnjeno nazaj v EU ter končnim določilom, ki ga je sprejel Svet EU. Svet EU je namreč dopustil možnost izvoza RAO izven EU, če so pred tem sklenjeni določeni dogovori med državama članicama ali tretjo državo, da se RAO odložijo v eni od njih. Natančni pogoji za to so določeni v že obstoječi Direktivi 2006/117/Euratom. To idejo sem tudi sama kot poročevalka v Odboru ITRE v svojem poročilu že predstavila.

Tako. Direktiva o ravnanju z IJG in RAO bo kmalu stopila v veljavo, polletno delo na tem dokumentu je zaenkrat končano. Ker pa si tudi v prihodnje pri mojem delu kot slovenska evropska poslanka želim aktivnega sodelovanja z vami, vas vabim, da pošiljate odzive na moje delo in objavljene dokumente še naprej. Vse bom z zanimanjem prebrala.

Želim vam lepe poletne počitnice!

dr. Romana Jordan Cizelj
poslanka v Evropskem parlamentu
http://www.rjordancizelj.si/

Dodatne informacije:

- pdf Odziv dr. Romane Jordan Cizelj v pdf datoteki (29 kb).

- Končno poročilo spletnega posvetovanja o RAO in IJG (spletna stran dr. Romane Jordan Cizelj). 20. julij 2011.

- Dr. Romana Jordan Cizelj: Vmesni odziv na poročilo spletnega posveta (spletni forum Evropske razprave). 5. maj 2011.

- Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako ravnati z radioaktivnimi odpadki v EU?" (596 kb, 14 strani, 43 prispevkov). 19. april 2011.

- Spletno posvetovanje "Kako ravnati z radioativnimi odpadki v EU?" (predlog direktive o radioaktivnih odpadkih). 11. februar - 20. maj 2011.