Dr. Romana Jordan Cizelj: Vmesni odziv na poročilo spletnega posveta

natisni
Romana_Jordan_Cizelj_Evropske-razprave Spoštovani spletni navdušenci in navdušenke,

Razvoj sodobnih tehnologij omogoča vedno večjemu številu ljudi sprotno pridobivanje in preverjanje informacij. Menim, da je zelo pomembno, da se temu prilagodimo tudi politiki, ki ste nam ljudje sicer zaupali odločanje, a je dobro, da svoje odločitve neposredno preverjamo bolj pogosto kot le v predvolilnem času. Tako vam lahko približamo svoj način razmišljanja, dela in odločanja.

Zahvaljujem se vam za množični odziv na spletno posvetovanje o predlogu direktive o radioaktivnih odpadkih. Vesela sem vaših odgovorov. Njihova vsebinska pestrost se lepo prekriva s pestrostjo pogledov v Evropskem parlamentu.

Z nekaterimi predlogi se popolnoma strinjam, z drugimi nekoliko manj, z nekaterimi se tudi ne strinjam. Vse pa sem resno prebrala in o njih razmislila. Bolj natančen vsebinski opis mojih pogledov, ki se zrcali v z moje strani predloženih amandmajih, sledi kasneje. Najprej pa še nekaj pojasnil glede nadaljevanja posvetovanja.

Predlagam, da s posvetovanjem nadaljujemo do takrat, ko se bo zaključil zakonodajni postopek v Evropskem parlamentu. Ne želim vam namreč pustiti občutka, da je bilo vam namenjeno začetno posvetovanje, meni pa končne odločitve. S svojimi odzivi ste pokazali močno zanimanje za obravnavo omenjene tematike, zato vas želim obveščati o delu tudi v prihodnje. Časovnica in informacije, ki jih boste dobili v okviru spletnega posvetovanja:

Tudi v nadaljevanju si želim aktivnega sodelovanja z vami. Pošiljajte svoje odzive na moje delo, na objavljene dokumente. Vse bom z zanimanjem prebrala.

Sledi analiza mojega poročila, ki je pripravljeno v obliki amandmajev na direktivo, ki jo je predlagala Evropska komisija. Z amandmaji želim vzpostaviti evropski okvir za odgovorno in skrbno ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RAO) in izrabljenim jedrskim gorivom (IJG), ki vključuje ustrezne človeške in finančne vire ter močan in neodvisen nacionalni regulatorni organ. Nekaj primerov:

Ob koncu pa vas vabim na okroglo mizo o osnutku nove direktive o ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki bo v petek 6. maja 2011 ob 15. uri v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo, reaktorski center Instituta Jožef Stefan, Brinje 40, Ljubljana. Okrogla miza poteka v organizaciji Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), Sekcije Alfa pri Društvu jedrskih strokovnjakov Slovenije in Poslanske skupine ELS. Ob meni bodo svoje poglede predstavili še: Vladislav Krošelj (direktor ARAO), dr. Andrej Stritar (direktor Uprave RS za jedrsko varnost), dr. Irena Mele (Mednarodna agencija za jedrsko energijo), dr. Tomaž Žagar (Gen energija), Dejan Savić (Greepeace) in prof.dr. Drago Kos (Fakulteta za družbene vede). Z nami bosta tudi dr. Marko Čepin, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije in dr. Nadja Železnik, predsednica Alfa. Zagotovo se bodo zbrali strokovnjaki, od katerih boste lahko dobili strokovne odgovore na vaša vprašanja o jedrski energiji.

Veselim se nadaljnjega sodelovanja!

dr. Romana Jordan Cizelj
poslanka v Evropskem parlamentu
http://www.rjordancizelj.si/

Dodatne informacije:

- pdf Odziv v pdf datoteki 32.52 Kb

- Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako ravnati z radioaktivnimi odpadki v EU?" (596 kb, 14 strani, 43 prispevkov). 19. april 2011.